I Sandflo Formas uttalade tillväxtambition har familjeföretaget jobbat målmedvetet med att rekrytera en extern styrelse med bred kompetens. Johanna Svedung är den senaste förstärkningen.
– Jag kompletterar den tekniska kunskapen som redan finns, säger hon.

VD:n Johan Sandflo kan bara instämma.
– En extern styrelse ger helt nya idéer och erfarenheter än att ha en traditionell familjestyrelse, som många mindre företag har, säger Johan.

Det var hans pappa som, efter många år på Saabs prototypverkstad, grundade Sandflo Forma 1995. Johan började jobba i familjeföretaget 2005 efter många år på dåvarande Volvo Flygmotor, numer GKN Aerospace. Sedan 2016 äger och driver nu Johan företaget med fem anställda. Tillsammans med styrelsen och medarbetarna har han offensiva ambitioner och det finns också ett stort intresse från potentiella nya kunder.

– Pandemin satte förstås en del käppar i hjulet, men vi har fortsatt arbetet med att utveckla företaget från en mer traditionell mekanisk verkstad till en modern tillverkningsindustri, där hög effektivitet och leveranssäkra flöden är exempel på viktiga faktorer, påpekar Johan.

Det senaste tillskottet i styrelsen är Johanna Svedung, som till vardags är kontorschef för Länsförsäkringar Bank i Vänersborg.

– Jag har suttit i flera föreningsstyrelser genom åren och nu var en företagsstyrelse ett naturligt nästa steg, säger Johanna, som också påpekar att mångfaldsfrågan i styrelserummen är viktig.

Genom att bredda en styrelses sammansättning och sammanföra olika kompetenser och erfarenheter, så skapas också förutsättningar för ett bättre resultat på sista raden.
– Det finns många undersökningar som visar det, betonar Johanna, som har lång erfarenhet av ledarskap, försäljning, marknadsföring och ekonomi.

– På det sättet kompletterar jag den tekniska kompetensen som redan finns, samtidigt som jag lär mig massor, konstaterar Johanna, som nu ingått i Sandflo Formas styrelse i ett år.

Nuvarande ordföranden Gösta Gustavsson lärde känna Sandflo Forma när han via företagsutvecklaren Almi anlitades som mentor i samband med generationsskiftet, då Johan tog över. Med sig hade Gösta då över 35 års erfarenhet från större företag och koncerner inom snickeri, möbelindustri och byggkomponenter, varav många år som koncernchef för BAC Group i Luleå.

– Jag har även haft styrelseuppdrag sedan 1993, berättar Gösta, som menar att det i grund och botten inte är någon skillnad på att driva en stor koncern eller ett lite familjeföretag.

– Möjligheterna och utmaningarna är desamma, även om det skiljer sig på siffrorna. Även det lilla företaget måste ha en målsättning och en tydlig affärsidé, poängterar han.

Den nuvarande styrelsekvartetten blir komplett med Martin Wänblom. Han har också en bakgrund på bland annat GKN, men är sedan flera år tillbaka VD för Innovatum Science Park i Trollhättan. Där leder han arbetet med att skapa tillväxt, utveckla nya företag och framtidens produktionsteknik.  Styrelsen jobbar nu intensivt med företagets expansionsplan i syfte att de närmaste åren fördubbla omsättningen, vilket i så fall också innebär nyanställningar.

×

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor eller önskar att bli kontaktad. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

13 + 10 =

Har du frågor?