Affärsverksamhet i tre segment

Sandflo Forma har sin primära verksamhet inom tre segment: Produktutveckling/prototyptillverkning, nollserier och serietillverkning. Oavsett segment är vår ambition att skapa kundnytta för långsiktiga samarbeten, det gör vi genom att se och arbeta för helhet i varje del.

 

Produktutveckling/Prototyptillverkning

Vi har mångårig erfarenhet av att bistå våra kunder i deras utveckling av såväl nya produkter som modifiering av befintliga produkter. Vår kompetens och erfarenhet kommer till nytta vid val av produktionsmetoder och förslag på materialbesparing. Tack vare erfarenheten har vi kunskap att utifrån ritning och dialog se möjligheter och begränsningar i tidigt skede och på så vis kunna lämna förslag till förbättringar utan att negativt påverka design och funktion. En stor kundgrupp är Tekniska Ingenjörsföretag med utvecklingsuppdrag till industrin.

Ofta följer på uppdraget att bistå i produktutveckling framtagning av prototyper som är enstyckstillverkning eller till större företag ett mindre antal för värdering inom olika avdelningar i företagens organisation.

Fixturer
Bland våra kunder finns företag med avancerad montering av komponenter till en färdig produkt. Här möter vi företag som har färdig och genomarbetad konstruktion på den eller de fixturer som är nödvändiga för montaget. Vi har också kunder som kommer med idéer och där vi i samförstånd tar fram en lösning som blir effektiv ur perspektiv som arbetstid för monteringen, precision/kvalitet och ergonomi för operatören.

Tillverkning av nollserier/lågvolyms produkter

Nollserier
Vårt engagemang i kundens produktutveckling och prototyptillverkning skapar oftast goda referenser till fortsatta affärer som tillverkning av nollserier, ofta ett tiotal produkter. Likadant ser vi att ett stort engagemang i nollserieproduktionen som bästa möjliga referens till en framtida serieproduktion av komponenten. Vår långa erfarenhet av att arbeta med små serier i kombination med ständiga förbättringar har skapat kundnytta och kostnadseffektivitet.

Enstyckstillverkning
Vi har uppdrag till en rad större företag som gör löpande investeringar och rationaliseringar i sin produktion. Detta medför behov av ändringar i maskiner, transportörer och materialflöden. Sandflo Forma har kompetens att tillverka de nya delar som behövs utifrån dialog på plats hos kunden eller mot en specificerad ritning från kundföretagets produktionstekniska avdelning.

Serietillverkning

Med den tillväxtstrategi och investeringsvolym som beslutats inom Sandflo Forma kommer vi nu successivt att växa inom segmentet med artiklar som kan nå nivåer upp mot 10 000 enheter per år.

Med nuvarande maskinpark och den senaste investeringen inom fräsning finns kapacitet. Vi är inte heller främmande för att ta nya investeringar om befintliga eller nya kunder visar på behov av utökat samarbete eller nya avtalskonstruktioner.

×

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor eller önskar att bli kontaktad. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

13 + 4 =

Har du frågor?