Serietillverkning

Sandflo Forma har sin primära verksamhet inom tre segment: Produktutveckling/prototyptillverkning, nollserier och serietillverkning. Oavsett segment är vår ambition att skapa kundnytta för långsiktiga samarbeten. Det gör vi genom att se och arbeta för helhet i varje del.

Med den tillväxtstrategi och investeringsvolym som beslutats inom Sandflo Forma växer vi nu successivt inom segmentet med artiklar som kan nå nivåer upp mot 10 000 enheter per år.

Med nuvarande maskinpark och den senaste investeringen inom fräsning finns kapacitet. Vi är inte heller främmande för att ta nya investeringar om befintliga eller nya kunder visar på behov av utökat samarbete eller nya avtalskonstruktioner.

Systemnivåer för affärer och kundrelationer

Tillsammans med hög tekniknivå och stor kapacitet har Sandflo Forma också fastställda systemnivåer för våra affärer och kundrelationer. Vi vet att du som kund har höga krav och genom att tydligt formulera förväntningarna åt båda håll kan vi möta dessa. Oavsett systemnivå sker all kommunikation, från förfrågan till fakturerad leverans, helt digitalt genom vårt affärssystem Monitor G5.

Avtalskund

Som avtalskund arbetar vi tillsammans på årsbasis. Strategiskt viktiga komponenter för dig kan i viss volym ligga i säkerhetslager hos oss som tillverkare.

Fastkund

Som fast kund har vi en dialog om en icke bindande affärsvolym över tolv månader.

Spotköpande kund

En spotköpande kund lämnar vid behov en förfrågan, får en offert och upphandlar vanligtvis hos den tillverkare som lämnar mest fördelaktigt pris och leveranstid.

×

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor eller önskar att bli kontaktad. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

15 + 12 =

Har du frågor?