Produktutveckling/Prototyptillverkning

Produktutveckling/prototyptillverkning, nollserier och serietillverkning är de tre segmenten där Sandflo Forma har sin primära verksamhet. Oavsett segment är vår ambition att skapa kundnytta för långsiktiga samarbeten, det gör vi genom att se och arbeta för helhet i varje del.

sandflo forma produktutveckling/prototyptillverkning

Vi har mångårig erfarenhet av att bistå våra kunder i deras utveckling och tillverkning av såväl nya produkter som modifiering av befintliga produkter. Vår kompetens och erfarenhet kommer till nytta vid val av produktionsmetoder och förslag på materialbesparing. Tack vare erfarenheten har vi kunskap att utifrån ritning och dialog se möjligheter och begränsningar i tidigt skede och på så vis kunna lämna förslag till förbättringar utan att negativt påverka design och funktion. En stor kundgrupp är Tekniska Ingenjörsföretag med utvecklingsuppdrag till industrin. Ofta följer på uppdraget att bistå i produktutveckling framtagning och tillverkning av prototyper som är enstyckstillverkning eller, till större företag, ett mindre antal för värdering inom olika avdelningar i företagens organisation.

Fixturer

Bland våra kunder finns företag med avancerad montering av komponenter till en färdig produkt. Här möter vi företag som har färdig och genomarbetad konstruktion på den eller de fixturer som är nödvändiga för montaget. Vi har också kunder som kommer med idéer och där vi i samförstånd tar fram en lösning som blir effektiv ur perspektiv som arbetstid för monteringen, precision/kvalitet och ergonomi för operatören.

Detta kan Sandflo Forma hjälpa dig med inom Produktutveckling / Prototyptillverkning

u

Ni har en ny produkt att utveckla men inte kompetens eller resurser att göra det själva

Sandflo Forma har mångårig erfarenhet av just produktutveckling. Vår kompetens och erfarenhet kommer väl till pass exempelvis vid val av metod och möjliga materialbesparingar.
u

Ni har en befintlig produkt med utvecklingspotential

Förbättringar ska naturligtvis alltid ske utan negativ påverkan på befintlig design och funktion. Vi kan tack vare lång erfarenhet och god kunskap utifrån ritning och dialog redan i ett tidigt skede lämna förslag till förbättringar.
u

Ni har en idé till en fixtur och behöver hjälp att göra den verklig

Våra kunder kan ha en färdig och genomarbetad konstruktion på en eller flera fixturer, men de kan också ha en idé. Om så är fallet hjälper vi till att i samförstånd ta fram en lösning som blir effektiv; både sett till arbetstid, precision/kvalitet och ergonomi.

Systemnivåer för affärer och kundrelationer

Tillsammans med hög tekniknivå och stor kapacitet har Sandflo Forma också fastställda systemnivåer för våra affärer och kundrelationer. Vi vet att du som kund har höga krav och genom att tydligt formulera förväntningarna åt båda håll kan vi möta dessa. Oavsett systemnivå sker all kommunikation, från förfrågan till fakturerad leverans, helt digitalt genom vårt affärssystem Monitor G5.

Avtalskund

Som avtalskund arbetar vi tillsammans på årsbasis. Strategiskt viktiga komponenter för dig kan i viss volym ligga i säkerhetslager hos oss som tillverkare.

Fastkund

Som fast kund har vi en dialog om en icke bindande affärsvolym över tolv månader.

Spotköpande kund

En spotköpande kund lämnar vid behov en förfrågan, får en offert och upphandlar vanligtvis hos den tillverkare som lämnar mest fördelaktigt pris och leveranstid.

×

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor eller önskar att bli kontaktad. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

7 + 9 =

Har du frågor?