Skärande bearbetning

Sandflo Forma är primärt verksamma inom tre segment; tillverkning av prototyper och fixturer, nollserier och stycketillverkning samt serier om upp till 10 000 enheter per år. Inom skärande bearbetning kan vi med en hög tekniknivå och lång erfarenhet såväl arbeta med korta uppdrag och snabba ledtider som vara en volymtillverkande partner på lång sikt.

Kapacitet

Metoder: Fräsning, svarvning
Storlek: upp till 1 000 x 500 mm,
6 x 81 mm (svarvning med stångmatare)

Se fullständig maskinlista

Fräsning och svarvning av komplicerade komponenter

Vår maskinpark finns i moderna lokaler i egen fabriksanläggning. Utvecklingen ligger i vår primära verksamhet, skärande bearbetning, med fräsning och svarvning men vi kan även göra kompletterande uppdrag inom plåt och svetsning. Med erfarenhet från över 20 år i branschen i två generationer och kompetenta medarbetare med 8 000 produktionstimmar per år är vi flexibla och kan vara en viktig resurs vid toppar i kundens egen produktion eller genom outsourcing ta hela kundens produktion.

Vår kapacitet inom skärande bearbetning

Vi är duktiga på mindre komponenter upp till 1000 x 500 mm, gärna i stora volymer. I vår senaste investering DMU 50, en fleroperationsfräs med simultan 5-axlig bearbetning gör vi totalbearbetningar av de komplicerade komponenter våra kunder ofta efterfrågar. Med en uppdaterad maskinpark även i övrigt finns det få begränsningar. Du som kund kan därför känna dig trygg med såväl vår tekniknivå som kompetens. Vi har dessutom ett modernt CAD/CAM-system för ritningar i både 2D- och 3D-modeller samt kompetens inom plåtbearbetning, svetsning och montering.

För det vi inte hanterar själva har vi ett väl utbrett nätverk av underleverantörer. Till dem outsourcar vi tjänster så som laserskärning, vattenskärning, härdning och ytbehandlingar som exempelvis galvning, förzinkning och eloxering samt avancerad och certifierad mätning och kontrollteknik av produkter med extrema kundkrav.

Detta kan Sandflo Forma hjälpa dig med inom skärande bearbetning

u

Ni har egna produkter och montering men ingen egen produktion

Vår organisation är utformad på så sätt att vi både kan vara en resurs vid toppar men också arbeta långsiktigt tillsammans med kunden i löpande tillverkning. Med både kompetens och logistik skapar vi flöden som passar varje behov.

u

Ni står inför beslutet att investera eller outsourca till en långsiktig underleverantör

Att investera i ny utrustning eller ökad kapacitet är såklart ett stort beslut. Sandflo Forma har både kapaciteten och tekniknivån för att vara en långsiktig underleverantör.

u

Ni är överbelagda och i behov av en godkänd leverantör för periodisk produktionshjälp

Vår kompetens, kapacitet och tekniknivå gör oss till en trygg leverantör oavsett uppdragets längd eller omfattning. Vi arbetar med såväl nollserier som serietillverkning. 

u

Ni behöver få fram en prototyp på konstruerade produkter eller detaljer i produkter eller fixturer

Ett av våra affärssegment är just prototyptillverkning och vi har mångårig erfarenhet av att bistå kunder i såväl utveckling av nya produkter som modifiering av befintliga. Här kommer vår kompetens till nytta vid val av produktionsmetoder och förslag på materialbesparingar. 

u

Av anledningar så som personalbrist eller maskinhaveri behöver ni akut hjälp med produktionen

Sandflo Forma har en flexibel organisation som gör att vi kan ta uppdrag även med kort varsel. Vår serviceanda är något vi alltid värderat högt och är kända för.

Långsiktiga samarbeten

Sandflo Forma är en idealisk partner för företag med löpande produktutveckling och vi har som mål att bygga långsiktiga samarbeten med etablerade techföretag i regionen. Vi är redan idag löpande leverantör till en rad kända konsultföretag inom teknisk konstruktion och produktutveckling där vi också kan bidra med vår kompetens inom produktionsprocessen och materialvalet.

×

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor eller önskar att bli kontaktad. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

9 + 3 =

Har du frågor?