Kapacitet

Vår verksamhet finns i moderna lokaler i egen fabriksanläggning. Utvecklingen ligger i vår primära verksamhet, skärande bearbetning med fräsning och svarvning men vi kan också utföra kompletterande uppdrag inom plåtbearbetning, svetsning och montering.

 

Tekniknivå och kapacitet

Vår tekniknivå har sedan generationsskiftet i företaget utvecklats genom en del stora investeringar. Tekniknivån kommer fortsatt i linje med visionen, kundkraven och kapacitetsbehoven att vara i ständig utveckling. Se maskinlistan för detaljer.

CAD/CAM-system
Sandflo Forma har ett modernt CAD/CAM-system för ritningar i både 2D- och 3D-modeller. Vi förser vår produktion med tydliga ritningar som eliminerar fel och skapar effektivitet i produktionen och kan dessutom i viss mån bistå med kompletterande ritningar.

IT-system Monitor G5

Under senaste året har Sandflo Forma investerat i ett nytt affärssystem för verkstadsindustrin, Monitor G5. Investeringen är en del i ett led för att successivt kunna möta allt tydligare kundkrav på en digital kommunikation. I Monitor hanterar vi hela kedjan av affären, allt från förfrågan till leverans, men även inköp, produktionsplanering, tillverkning och uppföljning. Detta gör att vi kan säkerhetsställa vår planering på ett bra sätt och på så vis ge kunden rätt leveransdatum.

IT-systemet effektiviserar och förenklar men naturligtvis kvarstår möjligheten för dig som kund att ringa och få snabb återkoppling. Tillgängligheten och servicekänslan är något vi alltid värderat högt och gör så fortsatt, oavsett om kommunikationen sker digitalt eller på traditionellt vis.

Outsourcing till underleverantörer  

Genom åren har vi utvecklat ett gott samarbete inom outsourcing där vi har ett nätverk av underleverantörer inom ytbehandling, laser- och vattenskärning, härdning samt avancerad och certifierad mätning och kontrollteknik av produkter med extrema kundkrav.

×

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor eller önskar att bli kontaktad. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

9 + 11 =

Har du frågor?