Systemnivåer för affärer och kundrelationer

Tillsammans med hög tekniknivå och stor kapacitet har Sandflo Forma också fastställda systemnivåer för våra affärer och kundrelationer. Vi vet att du som kund har höga krav och genom att tydligt formulera förväntningarna åt båda håll kan vi möta dessa.

 

Avtalskund

Omfattning och tidsramar

Som avtalskund arbetar vi tillsammans på årsbasis med option på förlängning ett år i taget. Det finns en fastprisperiod för avtalade produkter/komponenter på sex alternativt tolv månader. Strategiskt viktiga komponenter för dig kan i viss volym ligga i säkerhetslager hos oss som tillverkare. Ledtider för offert, ordererkännande och leveranstider för ingående produkter/komponenter är fastställda.

Kostnader och ansvar

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att reducera kostnader i värdekedjan. Avtalade prishöjningar debiteras dig som kund med 50 procent och resterande 50 procent faller på vårt rationaliseringsansvar som tillverkare. Vid framtagning av prototyper debiterar Sandflo Forma dig som kund. Medför produktutvecklingen tillverkning av nya produkter/komponenter hos oss krediteras viss procent av tidigare fakturerat belopp med hänsyn till volymprognos. Du som kund är ansvarig för total köptrohet av produkter/ komponenter inom ramen för avtalet.

Digital kommunikation

All kommunikation, från förfrågan till fakturerad leverans, sker helt digitalt genom vårt affärssystem Monitor G5. Sandflo Forma har som tillverkare ansvaret att upprätta och månadsvis distribuera statistik på leveranssäkerhet och kvalitetsutfall på samtliga ordererkända produkter/komponenter.

Fast kund

Omfattning och tidsramar

Som fast kund har vi en dialog om en icke bindande affärsvolym över tolv månader. Ledtider för offert och ordererkännande är fastställda.

Kostnader och ansvar

Sandflo Forma redovisar som tillverkare timdebitering för aktuella maskingrupper och manuella arbeten. Materialkostnad debiteras dig som kund med direkt material inklusive spill samt ett materialkostnadspålägg med 7,4 procent. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att reducera kostnader i värdekedjan.

Digital kommunikation

All kommunikation, från förfrågan till fakturerad leverans, sker helt digitalt genom vårt affärssystem Monitor G5. Sandflo Forma har som tillverkare ansvaret att upprätta och månadsvis distribuera statistik på leveranssäkerhet och kvalitetsutfall på samtliga ordererkända produkter/komponenter.

Spotköpande kund

En spotköpande kund lämnar vid behov en förfrågan, får en offert och upphandlar vanligtvis hos den tillverkare som lämnar mest fördelaktigt pris och leveranstid.

Digital kommunikation

All kommunikation, från förfrågan till fakturerad leverans, sker helt digitalt genom vårt affärssystem Monitor G5.

Har du frågor kring systemnivåerna eller önskar mer information?

Du är alltid välkommen att kontakta oss

×

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor eller önskar att bli kontaktad. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

14 + 14 =

Har du frågor?