Nollserietillverkning/lågvolyms produkter

Sandflo Forma har sin primära verksamhet inom tre segment: Produktutveckling/prototyptillverkning, nollserier och serietillverkning. Oavsett segment är vår ambition att skapa kundnytta för långsiktiga samarbeten, det gör vi genom att se och arbeta för helhet i varje del.

Nollserier

Vårt engagemang i kundens produktutveckling och prototyptillverkning skapar oftast goda referenser till fortsatta affärer som tillverkning av nollserier, ofta ett tiotal produkter. Likadant ser vi ett stort engagemang i nollserietillverkningen som bästa möjliga referens till en framtida serieproduktion av komponenten. Vår långa erfarenhet av att arbeta med små serier i kombination med ständiga förbättringar har skapat kundnytta och kostnadseffektivitet.

Enstyckstillverkning

Vi har uppdrag till en rad större företag som gör löpande investeringar och rationaliseringar i sin produktion. Detta medför behov av ändringar i maskiner, transportörer och materialflöden. Sandflo Forma har kompetens att tillverka de nya delar som behövs utifrån dialog på plats hos kunden eller mot en specificerad ritning från kundföretagets produktionstekniska avdelning.

Detta kan Sandflo Forma hjälpa dig med inom Nollserietillverkning/Lågvolyms produkter

u

Ni har sedan tidigare utvecklat en prototyp som nu ska tas i produktion

Sandflo Forma har mångårig erfarenhet av produktutveckling, ett sådant uppdrag är i sin tur ofta en god referens för fortsatt samarbete. Nästa steg blir då tillverkning av nollserier, i regel ett tiotal produkter.

u

Vid produktionstoppar eller oförutsedda händelser behöver ni periodisk produktionshjälp av en godkänd leverantör

Vår organisation är flexibel och tillsammans med hög kompetens, kapacitet och tekniknivå är vi en trygg leverantör för såväl långa samarbeten för serietillverkning som korta mer akuta insatser och enstyckstillverkning.

u

Ni tillverkar nollserier idag men är intresserade av att växla upp

Vi hjälper er gärna att ta steget från nollserieproduktion till serieproduktion då det förstnämnda är den allra bästa referensen för fortsatt samarbete. Vår erfarenhet av att arbeta med små serier i kombination med ständiga förbättringar skapar både kundnytta och kostnadseffektivitet.

Systemnivåer för affärer och kundrelationer

Tillsammans med hög tekniknivå och stor kapacitet har Sandflo Forma också fastställda systemnivåer för våra affärer och kundrelationer. Vi vet att du som kund har höga krav och genom att tydligt formulera förväntningarna åt båda håll kan vi möta dessa. Oavsett systemnivå sker all kommunikation, från förfrågan till fakturerad leverans, helt digitalt genom vårt affärssystem Monitor G5.

Avtalskund

Som avtalskund arbetar vi tillsammans på årsbasis. Strategiskt viktiga komponenter för dig kan i viss volym ligga i säkerhetslager hos oss som tillverkare.

Fastkund

Som fast kund har vi en dialog om en icke bindande affärsvolym över tolv månader.

Spotköpande kund

En spotköpande kund lämnar vid behov en förfrågan, får en offert och upphandlar vanligtvis hos den tillverkare som lämnar mest fördelaktigt pris och leveranstid.

×

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor eller önskar att bli kontaktad. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

6 + 9 =

Har du frågor?