Helhet i varje del

Sandflo Forma är ett företag med tradition som grundades av Bo och Gunilla Sandflo tidigt 1990-tal. 2017 genomfördes en generationsväxling där Johan Sandflo nu är företagets ägare och VD. I samband med generationsväxlingen tillsatte den nya ägaren en extern styrelse bestående av personer med lång erfarenhet av företagsledning och ekonomi. Den nya generationen fortsätter att vårda kundkontakter och identitet i kombination med fortsatt utveckling och profilering som en attraktiv underleverantör och partner inom modern verkstadsindustri.

 

Vår höga kompetens inom skärande bearbetning har uppnåtts genom bra grundutbildningar, lång erfarenhet och intresse för utveckling och ständiga förbättringar. Vi har dessutom en kundkrets med höga krav och förväntningar. Utöver ren verktygs- och bearbetningskompetens har vi genom åren byggt upp kompetens för bearbetning av de flesta metall- och plastmaterial.

Vi arbetar i en föränderlig bransch med hög utvecklingstakt där vår ambition är att ledning och medarbetare ska vara uppdaterade med vad som sker inom teknik och material. Genom aktivt medlemskap i IUC (Industriellt Utvecklingscentrum) samt genom att ställa krav på alla våra leverantörer blir vi även en bra dialogpartner för våra kunder.

Mer om Sandflo Forma
Vår kapacitet och tekniknivå
Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Medarbetarna är vår viktigaste del

Medarbetarna med sin kompetens och erfarenhet är vår viktigaste resurs. Vi har en platt organisation med korta och tydliga beslutsvägar. Ambitionen är att alltid arbeta för en lärande organisation som utifrån tydliga mål och policys får arbeta självständigt med mandat att ta beslut i olika frågor.

Vision och affärsidé

Vision
Vi tror på en årlig tillväxt baserad på kombination medarbetare, teknik, system- och affärsutveckling där företaget skapar helhet i varje del av processen. Vår ambition är att varje uppdrag skall vara den bästa referensen till såväl nya affärer som långsiktiga samarbete och partnerskap.

Affärsidé
Sandflo Forma är med lång erfarenhet och kompetens verksamt inom avancerad skärande bearbetning. Våra kunder är legoköpande industriföretag och konsultföretag inom teknisk konstruktion och produktutveckling. Vi står för kontinuitet, tillgänglighet och rätt kvalitet i alla delar av processen, från förfrågan till slutförd leverans.

×

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor eller önskar att bli kontaktad. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

6 + 3 =

Har du frågor?